Hizmetlerimiz

TAM TASTİK

- Geçici vergi denemlerinde ve yıl sonunda şirketinizde fiili denetimler yapılması,

- Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ki matrahların hesaplanması,

- Vergisel danışmanlık hizmetleri,

- Tam tastik raporunun düzenlenerek vergi dairesine teslim edilmesi.

VERGİ DANIŞMANLIĞI

- Kurumlar vergisi ve Gelir vergisi,

- Katma değer vergisi, Damga vergisi, Özel tüketim vergisi, 

- Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi 

- Vergi stopajı

- Uluslar arası vergi mevzuatı

- Yatırım teşvikleri

- Dönem sonu işlemleri, kapanış işlemleri, tasfiye işlemlerinde özel danışmanlık hizmetleri

- Yurt içi ve yurt dışında irtibat büroları, şirket  ve şube kurulmasına ilişkin hizmetler

- Özellik arz eden konularda incelem ve araştırma yaparak görüş bildirilmesi hizmetleri

K.D.V. VE Ö.T.V VE BENZERİ DOLAYLI VERGİLER İLE İLGİLİ HİZMETLER

- KDV ve ÖTV iadesi tastik hizmetleri,

- Muafiyet, istisna, indirim ve iade hususlarında danışmanlık

- Sözleşme ve benzerlerinin damga vergisi açısından incelenmesi,

- Dolaylı vergiler planlama, danışmanlık ve beyanname kontrol hizmetleri

AR-GE VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

- İşletmelerin mevcut faaliyetlerinin Arge ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı açısından değerlendirilmesi ve yararlanılabilecek teşvik unurlarının tespit edilmesi,

- Ar-ge merkezi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-ge proje desteklerine ilişkin başvuru dosyasının hazılanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri,

- Ar-ge ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatında belirlenen kriterler doğrultusunda denetim hizmeti,

- Tübitak/ Teydep Yeminli mali müşavirlik raporlarının hazırlanması,

- Arge indirimi tutarlarının hesaplanmas,

YATIRIM TEŞVİKLERİ

- Yatırm planlarının teşvik mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve yatırımın başından itibaren mevzuatına uygun şekilde gerçekleşmesinin sağlanması,

- Yatırım teşvik belgesi müracaat ve kapama süreçlerinin yönetilmesi,

- Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında teşviklerin doğruluğunun denetimi ve raporunun yazılması,

VERGİ İNCELEMELERİ VE UYUŞMAZLIKLAR

- Vergi incelemelir sırasında danışmanlık ve sürecin yönetilmesi hizmetleri,

- Rapor değerlendirme komisyonları nezdinde yapılacak dinleme taleplerinde danışmanlık hizmeti,

- Vergi Uzlaşma Komisyonları nesdinde uzlaşmalara ilişkin danışmanlık hizmeti,

- Vergi davalarına ilişkin dava dilekçelerinin hazırlanması ve dava süreçlerinin yönetilmesi hizmetleri,

- Özelge başvuru dilekçelerinin hazınması hizmeti,

- Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada çözülmesine yönelik danışmanlık hizmetleri,

HUKUKİ HİZMETLER

- Vergi Davaları

- Şirket birleşmeleri ve devralmalar,

- Tam ve Kısmi bölünmeler,

- Tür değişikliği ve tasfiye,

- Şirket, şube, irtibat bürosu kuruluşları, adres değişiklikleri, merkez nakil işlemleri,

- Genel kurul organizasyonları, Sermaye artışı işlemleri,

- Sözleşme incelemeleri 

             

E-posta Girişi